Kompenzace za zpožděný let

Abyste vůbec mohli chtít náhradu za zpožděný let ClaimCloud, musí být splněny základní podmínky:

 • délka zpoždění letu v cílové destinaci je více jak tři hodiny
 • zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004

Doplňující podmínky:

 • vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitý pro výpočet vašeho odškodnění
 • zpoždění letu bylo způsobeno okolností, které mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit

letadlo stojící v hangáru.jpg

Regulace EC 261/2004:

 • let musí být uskutečněný uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Island, Norsko, Švýcarsko)
 • odletová destinace musí být uvnitř EU členského státu
 • let je uskutečňovaný leteckou společností, která má sídlo na území EU či členského státu

Významné zpoždění letu a jeho nevyužití:
Když zpoždění přesahuje 5 hodin, nemusíte let využít. To znamená, že nebudete pokračovat v cestě a máte nárok na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité části cesty a zároveň vás společnost musí dopravit zpět do místa, kde vaše cesta začala.
Možnosti odškodnění za lety, které nepadají pod regulaci EU:
I zde je možné získat kompenzaci. Jsou individuální a řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce. Forma i výše odškodnění se liší. Můžete dostat finanční náhradu, ale také letecké míle, bonusové či dárkové poukázky.

bílá oblaka.jpg

Určení výše odškodnění:
Pokud splňujete hlavní podmínky, nastává další krok. Určení maximální výše kompenzace za zpoždění letu. Ta se určuje na základě vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. POZOR! Nezapočítává se případná vzdálenost mezipřistání, či přestupy v průběhu cesty. Jde čistě o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým místem a cílovým místem.
Mimořádné okolnosti:
Pokud ke zpoždění letu dojde z jednoho z těchto důvodů, není letecká společnost povinna vyplatit finanční náhradu.

 • špatné počasí
 • omezení letového provozu
 • bezpečnostní situace
 • stávka třetí strany
 • přírodní katastrofa